Jogi nyilatkozat

Változtatás joga

A honlapon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. fenntartja. Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ naprakész legyen, nem garantálja továbbá azt sem, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. akár teljes, akár részbeni szolgáltatásának, illetve tevékenységének.

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére, amennyiben azt Üzletszabályzata egyébként lehetővé teszi, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, at ATLANTIS Notebook Szerviz Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

A honlap látogatója tudomásul veszi és a weboldal, valamint az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. nem szerződéses partnere.

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet.

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. a megadott adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljából, a vonatkozó jogszabályok keretein belül használja fel. Az adatokat az adattulajdonos ügyfél előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem adja át. Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. elkötelezte magát az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett, és figyelmet fordít a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek betartására.

Az adattulajdonos a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az office@atlantisnotebook.hu e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft.

Regisztráció hírlevél-szolgáltatásra – Adatvédelmi Nyilatkozat

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. elektronikus hírlevél-szolgáltatásán keresztül érdeklődő ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-mailben tájékozódjanak az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. tevékenységéről, szolgáltatásairól és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ezért hírlevél-szolgáltatásának igénybevételét ügyfelei kifejezett engedélyéhez, illetve regisztrációhoz köti. Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. elektronikus hírlevél-szolgáltatásában való részvételhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A hírlevélre való feliratkozással egyidejűleg az ügyfél adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél egyéb úton történő megrendelése útján történik.

Webhelyünket úgy alakítottuk ki, hogy azt általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el. Adatszolgáltatás esetén az ügyfél adatainak megadása minden esetben önkéntes.

Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft.-t adatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, kizárólag jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

A regisztráció során megadott adatokat az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. kívülálló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az ügyfél az elektronikus hírlevél-szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, és ezáltal törölheti az összes nyilvántartott adatát. A végleges törlés előtt az ügyfelektől megerősítést kérünk. Az ügyfelektől e-mailben megerősítést lehet kérni arról is, hogy a továbbiakban is kívánnak-e szerepelni a levelezőlistán.

Az e-mail címek addig maradnak az adatbázisban, amíg az ügyfél le nem iratkozik, illetve amíg nem kerül sor az e-mail címek törlésére. Ez utóbbira akkor kerül sor, ha az ügyfél nem erősíti meg, hogy a listán szeretne maradni.

Linkek

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. weboldalai számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. nem vállal felelősséget. Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. honlapjára vonatkozik.

Biztonság

Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való, az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft.-n belüli, eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, aminek eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. Az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal-szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Elérhetőség

Amennyiben jelen Jogi Nyilatkozattal, az Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a weboldalakkal kapcsolatban kérdése vagy panasza van, keressen meg minket az office@atlantisnotebook.hu e-mail címen keresztül!

Köszönjük, hogy meglátogatta az ATLANTIS Notebook Szerviz Kft. honlapját!

Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

17 − 5 =